Dansbalans op school

Over de Inhoud

Wat houdt een Dansbalans-project op school in?

Bij een Dansbalans-project staat niet het leren via het hoofd, maar via het hart en het lichaam centraal, waardoor deze drie meer met elkaar in balans komen. 
Kernwoorden voor mijn lessen zijn: lichaamstaal, expressie, structuur, rust, zelfvertrouwen opbouwen, het reguleren van energie, lichaamsbewustzijn en samen plezier hebben.

Hallo Esther,
Wij hebben het Elfen en Trollen project als leerzaam, goed op het onderwerp gericht en heel goed georganiseerd ervaren!
Volgens ons hebben de kleuters genoten. De volgende dag kregen we veel enthousiaste reacties van de ouders.
Ik hoop in de toekomst nog eens van je diensten gebruik te maken want ik vond het fantastisch!!
-Els Sterk, leerkracht 1/ 2 Josephschool Muiden
Kijk voor meer referenties bij 'de docent'.

Projectaanbod

De Lijventrein:
Doelgroep: groep 1,2 met name geschikt aan het begin van het schooljaar en voor speciale doelgroepen
Duur: 4 lessen van 3/4 uur

Dansopschool 4 Ijburg
Omschrijving: de kinderen worden meegenomen in de Lijventrein naar de bergen. Hiermee gaan ze naar de Springberg, de Huppelberg, de Kruipberg en de Rolberg. In de lijventrein ontmoeten ze bij iedere berg een diertje dat de kinderen tips en complimentjes geeft. In deze cursus komen de basiselementen van dans voor jonge kinderen op een speelse en creatieve manier aan bod. Ze leren welke lichaamsdelen ze hebben en wat ze ermee kunnen doen. Ook wordt aandacht besteed aan het talige aspect in combinatie met de fysieke beleving. Basisbegrippen als klein en groot, voor en achter elkaar staan, komen uitgebreid aan bot.

Het Hekseneiland
Doelgroep: groep 3,4
Duur: 6 lessen van een uur

Dansopschool 3 Johannes

Omschrijving: voor deze ene keer mag de klas mee naar het bijzondere Hekseneiland. Als ze beloven alle heksenopdrachten goed uit te voeren mogen ze aan het eind meedoen met het grote Heksenfeest. Op het eiland leren ze toveren, vliegen, ontmoeten ze hekseneieren en grasgeesten, gaan ze op bezoek bij de muziekrots en nog veel meer spannende dingen... 
Deze cursus besteedt veel aandacht aan de fantasie en creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Project op maat 

Doelgroep: alle groepen
Duur: minimaal 4 lessen van een uur per groep
Omschrijving: Hier kunt u een lessenserie afnemen gericht op een thema naar keuze. Dit kan bijvoorbeeld een thema zijn als de kinderboekenweek of herfst, maar ook een thema als samenwerken of zelfvertrouwen opbouwen. Afhankelijk van de behoefte van u als leerkracht en wat er speelt bij de kinderen, ontwerp ik een lessenserie voor uw groep die aansluit bij waar jullie mee bezig zijn. Dit verhoogt de betrokkenheid van de kinderen, vergroot het plezier van de beleving van het thema en stimuleert de creativiteit.

Yoga & Dans Projecten SBO: Freeze & Move en Beestenkracht
Doelgroep: cluster 3,4 en aanverwant
Duur: min 6 lessen van 3/4 tot 1 uur
Informatie volg nog

Over de projecten

Hoe werkt een schoolproject?

Een dansproject (zie over de inhoud) wordt gegeven bij u op school. In de meeste gevallen kom ik 1 x in de week om één of meerdere groepen les te geven. Er geldt minimaal twee groepen, maximaal 4 groepen op een dag. Om een project op uw school te kunnen geven, is het belangrijk dat:

  • ik gebruik kan maken van een leeg speellokaal, gymzaal of vrij lokaal, waar de kinderen op blote voeten of gymschoenen kunnen bewegen. Het is belangrijk dat de ruimte afgeschermd is, dus niet een aula of andere open ruimte waar mensen in en uit lopen.
  • ik van te voren contact heb met de betreffende leerkracht of cultuurcoördinator om mij goed af te kunnen stemmen op de leerlingen
  • dat ik minimaal een week van te voren een beeld van de beginsituatie van de groepen krijg
  • dat alle kinderen makkelijk kleding, gympen of blote voeten en naamstickers dragen

Hoe vraag ik een project aan en wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van het aantal lessen, de reisafstand en de inhoudelijke vraag. U  kunt hier klikken voor een offerte. 

Achtergrondinfo

Info voor scholen

Dansen is een vak! Waarom...

Kinderen hebben een natuurlijke bewegingsdrang. Ook hebben ze een grote verbeeldingskracht en de behoefte om te experimenteren. Dans sluit hierbij aan. Dans is zowel een leerproces als een creatief proces. Door te dansen leren kinderen de expressieve mogelijkheden van hun lichaam kennen, vergroten en toepassen. Ook spreekt dans kinderen aan op hun fantasie en creativiteit, omdat het ze uitdaagt steeds nieuwe oplossingen te vinden.

Uit onderzoek van TNS/nipo blijkt dat dans:

• een gevoel van vrolijkheid en plezier geeft;
• sportief en grensverleggend is;
• nieuwe energie geeft;
• rustig en ontspannend is voor de geest;
• een groepsgevoel creëert en de mogelijkheid biedt om contact te leggen;
• de mogelijkheid geeft om nieuwe culturen te ontdekken.

Kerndoelen

In het primair onderwijs is dans opgenomen in de kerndoelen. In de Wet op het primair onderwijs is vastgelegd dat in het expressieonderwijs verplicht spel en beweging gegeven moet worden. In de toelichting op de wet wordt duidelijk gemaakt dat hiermee drama en dans wordt bedoeld. Dans valt onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie. Bij dit leergebied horen de volgende drie kerndoelen:
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.